Leadership Team

Kishore Shah

Kishore Shah

CEO

Rushikesh Jadhav

Rushikesh Jadhav

Chief Technologist

Prajakta Somani

Prajakta Somani

Head - Software Development

Komal Somani

Komal Somani

Chief Brand Officer

David Madhan

David Madhan

Head - Sales

Chinmay Sanghavi

Chinmay Sanghavi

AGM - Partnerships

Raj Gire

Raj Gire

Product Manager

Dr. Uday Wad

Dr. Uday Wad

Chief Technologist